منابع آزمون شرکت مس مزرعه (سهامی خاص)
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
کارشناسی مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها انتقال حرارت- مكانيك سيالات- ترموديناميك- استاتیک و مقاومت مصالح
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک- مخابرات الکترونیک 1و2، مدار الکتریکی 1 و 2، الکترومغناطیس،
تجزیه و تحلیل سیستم، کنترل خطی، مدار منطقی
کارشناسی مهندسی برق قدرت مدار الکتریکی 1و2، ماشین الکتریکی، بررسی سیستم قدرت،
سیستم های کنترل خطی، الکترومعناطیس
کارشناسی مهندسی برق کنترل مدار الکتریکی 1و2، کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، الکترونیک، ماشین‌های الکتریکی
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف مکانیک سنگ، کانه‌آرایی، شیمی تجزیه، ژئوشیمی اکتشافی، حفاری اکتشافی، عملیات ژئوفیزیک، کانی شناسی، زمین شناسی ساختمانی، اکتشاف معدنی، زمین شناسی اقتصادی، سنگ شناسی
کارشناسی مهندسی معدن کلیه گرایش ها کانه آرائی، فلوتاسیون، کانی شناسی، هیدرومتالوژی، سنگ شناسی، زمین شناسی، سنگ شناسی، چالزنی و آتشباری
کارشناسی مهندسی معدن استخراج چالزنی و آتشکاری در معادن، حفر چال و تونل، نگهداری، تهویه، حمل ونقل در معادن،
 مبانی مکانیک سنگ، روباز، زیرزمینی، زمین شناسی ساختمانی و سنگ شناسی
کارشناسی مهندسی شیمی کلیه گرایش ها انتقال جرم و عمليات واحد، انتقال حرارت، ترموديناميك،كنترل فرايند و مکانیک سیالات
کارشناسی مهندسی عمران  کلیه گرایش ها تحليل سازه ها- مكانيك خاك و پي سازي-سازه هاي فولادي 1و-2مكانيك سيالات
و هيدروليك
کارشناسی مهندسی مواد کلیه گرایش ها خواص فيزيكي مواد- خواص مكانيكي مواد- اصول خوردگي- شيمي فيزيك و
ترموديناميك
کارشناسی کارشناس شیمی کلیه گرایش ها شيمي فيزيك، شیمی عمومی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی صنعتی
کارشناسی کارشناس نقشه برداری کلیه گرایش ها مبانی نقشه برداری، نقشه برداری مسیر و زیرزمینی، زیرسازی و روسازی راه، جبرخطی، مبانی ژئودزی، نقشه برداری ساختمانی، کاربردهای فتوگرامتری و سنجش از دور
کارشناسی کارشناس زمین شناسی کلیه گرایش ها آبشناسی کاربردی، آب‌های زیرزمینی، اصول اکتشاف صنعتی، دیرینه شناسی، زمین شناسی زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت و کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی
کارشناسی عمومی  کلیه گرایش ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوری اطلاعات  
فوق دیپلم مکانیک  کلیه گرایش ها ترموديناميك- مكانيك سيالات-انتقال حرارت
فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها مدار الكتريكي-الكترونيك- اندازه گيري الكتريكي مدار منطقي- ماشينهاي الكتريكي
فوق دیپلم عمومی  کلیه گرایش ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوری اطلاعات  
دیپلم کلیه گرایش ها کلیه گرایش ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوری اطلاعات  
دیپلم فنی کلیه گرایش ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، فن آوری اطلاعات، ریاضیات و فیزیک

بازگشت به صفحه اصلی