منابع آزمون پذيرش نيروي انسانی شرکت داوین گستر پاژ
دیپلم دفترچه سوالات عمومی کلیه رشته ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگليسي و فناوری اطلاعات
فوق دیپلم دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
لیسانس دفترچه سوالات عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات

مقطع تحصيلي عنوان شغل رشته تحصیلی مواد امتحانی
لیسانس کارشناس برنامه ریزی صنایع آمار و احتمال، تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت، کنترل موجودی و طرح ریزی واحدهای صنعتی
لیسانس کارشناس کنترل کیفیت متالورژی متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
لیسانس کارشناس بهداشت بهداشت حرفه ای، ایمنی، HSE مدیریت ایمنی، مهندسی ایمنی، اصول بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، ایمنی در محیط کار، بیماریهای ناشی ازکار و سم شناسی صنعتی
لیسانس کارشناس تعمیر و نگهداری مکانیک استاتیک، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
لیسانس کارشناس تعمیر و نگهداری برق قدرت بررسی سیستم های قدرت 1و2، ماشین های الکتریکی، کنترل و مدارهای الکتریکی
لیسانس کارشناس تعمیر و نگهداری برق الکترونیک الکترونیک 1و2، سیگنال و سیستم، کنترل خطی و مدارهای الکتریکی
لیسانس کارشناس پروژه متالورژی متالورژی فیزیکی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی مواد، شيمي فيزيك و ترموديناميك
لیسانس کارشناس پروژه عمران مقاومت مصالح، تحليل سازهها، مكانيك خاك و پي سازی، مكانيك سيالات و هيدروليك، سازههاي فولادي ، سازههاي بتني، راهسازي و روسازي راه
لیسانس مسئول دفتر انواع گرایش های مدیریت و امور اداری/حقوق/روانشناسی/علوم اجتماعی روانشناسی اجتماعی، اسناد و بایگانی، رفتار سازمانی، مدیریت روابط عمومی، مدیریت منابع انسانی
لیسانس سرپرست منابع انسانی مدیر منابع انسانی مبانی سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تحقیق در عملیات
لیسانس عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
فوق دیپلم اپراتور فرآوری مکانیک استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
فوق دیپلم اپراتور تولید کلیه رشته ها فنی معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگليسی، فناوری اطلاعات، رياضي و فیزیک
فوق دیپلم انبار دار حسابداری، بازرگانی  اصول حسابداري 1و2و3، حسابداري دولتی 1،
حسابداري صنعتي شامل دروس :حسابداري صنعتي 1(حسابداري بهاي تمام شده) و حسابرسي شامل دروس:  اصول حسابرسي 1
فوق دیپلم تکنسین اجرایی پروژه مکانیک استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
فوق دیپلم تکنسین اجرایی پروژه برق مدارهای الکتریکی، الکترونیک صنعتی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک، مدار منطقی و بررسی سیستم قدرت
فوق دیپلم تکنسین آزمایشگاه شیمی- متالورژی شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
فوق دیپلم تکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
فوق دیپلم بهیار فوریتهای پزشکی/امداد و نجات/بهیاری اصول پیشگیری از حریق و حوادث، آوار و آواربرداری، حفاظت صنعتی، عملیات حریق و نجات، حریق و انواع آن، مدیریت ایمنی، کمک‌های اولیه، شناخت انواع سوانح، اصول و مبانی امداد و نجات
فوق دیپلم عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات
دیپلم کارگر ماهر کلیه رشته ها معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و استعداد تحصیلی، زبان انگليسي و فناوری اطلاعات

بازگشت به صفحه اصلی